آموزش بازاریابی و فروش حوزه پخش مواد غذایی

آموزشها و مشاوره های حوزه فروش مواد غذایی

قطعا شیوه بازاریابی و فروش در حوزه های مختلف کسب و کار با توجه به جنس مشتریان و بازار مربوطه و مولفه های دیگر متفاوت است و این امر نیاز به مشاوره و آموزش در زمینه فروش و بازاریابی این بخش را بااهمیت تر جلوه می دهد.

با توجه به حساسیت موجود در مواد غذایی شناخت برخی از عناصر و مولفه های آن ضروری ست که در زیر به آن می پردازیم :

الف) آشنایی با نحوه تهیه مواد اولیه و روند تولید مواد غذایی
ب) آشنایی با چگونگی بسته بندی و بهداشت رعایت شده که با توجه به شیوع بیماری این شناخت بسیار مهم تلقی می گردد
ج) آشنایی با چگونگی نگهداری و زمان ماندگاری و حفظ فواید غذایی محصول
د) آشنایی با نیازها و دغدغه های جامعه هدف و شناخت نحوه صحیح ارائه محصول
ه) آشنایی با چگونگی پاسخ دادن به اعتراضات احتمالی مشتری و ارائه خدمات پس از فروش

فاکتورهای موثر جهت بازاریابی مواد غذایی

عواملی که می تواند در جاافتادن و خرید یک محصول غذایی نزد جامعه هدف موثر باشند عبارتند از :

الف) ضمانت کردن محصول ارائه شده
ب) شناخت کامل بازاریابان از مناطق مورد بازاریابی
ج) استفاده از نمونه محصول جهت ایجاد باور در مشتری
د) تعیین پاداش فروش با هدف های مشخص و اعلام شده
ه) استفاده از توصیه نامه هایپرهای خوشنام منطقه

آموزش های حوزه فروش مواد غذایی

در همین زمینه آموزش هایی برای بازاریابان و فروشنده های مواد غذایی متصور است که سرفصل های عمده آن عبارتند از :

الف) آموزش زبان بدن و فن بیان
ب) آموزش شیوه های قیمت گذاری و تحقیقات و تحلیل بازار
ج) آموزش چیدمان محصول و ارائه مشاوره در این زمینه
د) نحوه تعامل با مشتری و پاسخگویی موثر

آموزش بازاریابی و فروش حوزه پخش مواد غذایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button