مشاوره تبلیغات و بازاریابی در مازندران

نکات مهم در کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی

بسیاری از کسب و کارها وارد چرخه کمپین های تبلیغاتی شده اند و متاسفانه با صرف هزینه های هنگفت به نتیجه موردنظر دست نیافته و ناموفق از آن خارج شده اند.
دلیل این امر ورود بدون اطلاعات و کورکورانه به این مقوله و اعتماد کردن به افرادی ست که هیچ تخصصی در زمینه دانش تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی ندارند.
در طراحی کمپین های تبلیغاتی باید نکاتی را در نظر گرفت و برنامه ریزی ها را روی این نکات استوار کرد.


اولین گام در طراحی کمپین های تبلیغاتی تعیین اهداف آن است.به عبارت دیگر اگر هدف خود را از ورود به تبلیغات بصورت موجز و مشخص ندانیم و آنرا مکتوب نکرده باشیم نمی توانیم بسیاری از فاکتورهای یک کمپین بازاریابی و تبلیغاتی موفق را در آن پیاده سازی کنیم.
در تعیین اهداف این کمپین ها می بایستی حتما نظر مدیران کلیدی و درگیر فروش نیز لحاظ شود زیرا آنها بیشتر از کارفرما و مالک جنس مشتریان و بازار را می شناسند و می توانند کمک های شایانی به اجرای کمپین نمایند.


بعد از تعیین اهداف نوبت به شناسایی مخاطبانی ست که ما باید در قالب کمپین های تبلیغاتی سراغ آنها برویم.پس از شناسایی دقیق شخصیتی،رفتاری و … مشتریان باید بررسی کنیم کدام رسانه ها برای رساندن پیام های تبلیغاتی به آنها مناسب ترند و با همین تطبیق ساده شاید در بسیاری از هزینه های تبلیغی صرفه جویی شود.
در طراحی کمپین های تبلیغاتی در بسیاری از موارد می بایستی منحنی عمر محصول در نظر گرفته شود تا مدت زمان کمپین با برنامه ریزی نامناسب هدر نرود.
ضمن این که در کمپین های تبلیغاتی شایسته است منافع مشتری لحاظ گردد و به همین منظور توصیه می شود در پیام های تبلیغاتی به جای محصول از منافعی که برای مشتری در بر دارد صحبت شود.
نکته مهم کمپین های تبلیغاتی پیش بینی ساز و کار اندازه گیری و تاثیر آنها در روند معرفی محصول و ورود به بازار حوزه مربوطه،رقابت و ارتقای جایگاه برند و کسب و کار و حفظ جایگاه و برنامه ریزی برای گامهای بعدی می باشد که پاشنه آشیل بسیاری از کمپین های تبلیغاتی است.جالب است بدانید اکثر کسب و کارهایی که کمپین تبلیغاتی را اجرا کرده اند نمی دانند کمپین موردنظر چه تاثیری روی کسب و کارشان داشته و اگر هم عددی عنوان می کنند قابلیت استناد ندارد که این امر ناشی از بی توجهی به همین نکات به ظاهر ساده ای است که از نظرتان گذراندم.

مشاوره تبلیغات و بازاریابی در مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button