مشاوره برنامه ریزی کسب و کار در مازندران

برنامه ریزی و سیستم سازی هدف مشاوره کسب و کار

برنامه ریزی به فرایند تعزیف چشم انداز،تعیین اهداف و ماموریت ها و برنامه عملی رسیدن به آن ها اطلاق می گردد.
برنامه ریزی یکی از مهمترین عوامل و شاید اصلی ترین عامل مدیریت در سازمان هاست و هدف از آن برقراری ثبات در حوزه کسب و کار و به کارگیری سیستماتیک تمامی توان جهت دستیابی به اهداف و افق های ترسیم شده است.ضمن این که برنامه ریزی به بهینه سازی تخصیص منابع مالی و انسانی و مادی در سازمان کمک شایان توجهی کرده و بحران کمبود منابع که اکثر سازمان ها در مواقعی با آن روبرو هستند را مدیریت می کند.


در صورت برنامه ریزی،راهکارها دارای قطعیت بیشتری بوده و ریسک کمتری را برای کسب و کار به بار خواهد آورد.
برنامه ریزی علاوه بر مزیت های عنوان شده،موجب تمرکزگرایی در بخشهای مختلف کسب و کار خصوصا فروش که قلب تپنده سازمان هاست می گردد و نقشه راه آینده سازمان را جهت ایجاد تفکر سازمانی برای نیل به اهداف و ماموریت ها ترسیم می نماید.

با این توضیح،واضح و مبرهن است سازمان هایی که سیستم سازی و برنامه ریزی مدونی برای خود تعریف نکرده اند بشدت میزان بهره وری پایینی داشته و در آینده ای نزدیک جایگاهی در بازار نخواهند داشت.

www.salesgeniuses.ir

مشاوره برنامه ریزی کسب و کار در مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button