آدم های منفی را دور کن

برای توسعه فردی پاکسازی کن

 من می دونم …
این جمله را دهه پنجاهی ها و دهه شصتی ها به خوبی به خاطر می آورند
جمله ای که یکی از شخصیت های کارتون گالیور به نام گلام از روی تنبلی و سطحی نگری مکررا به زبان می آورد.
حوزه شخصی و کسب و کار ما هم پر است از آدم هایی از این دست که از روی حسادت و عدم شجاعت و شاید هم از روی اینکه خودشان ذاتا اهل مبارزه و ریسک نیستند با تظاهری دلسوزانه دیگران را از عمل کردن و پیشرفت و تلاش باز می دارند.
اشتباه نکنید نگاه نقادانه ابدا چیز بدی نیست و هر چقدر نگاه خلاقانه و خوشبینی برای جامعه مفید است و باعث اختراع هواپیما می شوند نگاه نقادانه هم منجر به ساخت چتر نجات می شوند.


نگاه مورد بحث نگاه عافیت طلبانه ای است که ظاهر نقادانه و دلسوزانه گرفته و برای هر کسب و کار سم هستند.
اگر قرار بود دنیا مطابق پیش بینی گلام ها پیش می رفت،اکنون حیات انسانها بر اثر طاعون و جنگ و … به پایان رسیده بود.
اگر خواهان موفقیت در کسب و کار هستید نگاهی عمیق به اطراف انداخته و گلام ها را از خود دور کنید.

www.salesgeniuses.ir

آدم های منفی را دور کن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button