راز موفقیت چیست

۴ قدم برای توسعه فردی

رویاپردازان عملگرا 


افراد موفق کورکورانه تلاش نمی کنند.آنها برای خود چشم اندازی تعریف می کنند که در ابتدا رویاپردازانه بنظر می رسد اما آنقدر تلاششان را در کانال واحد هدف متمرکز می کنند که به آن می رسند.


شکرگزاران همیشگی 


افراد موفق مثبت نگرند و دائما از داشته هایشان خرسندند و شکرگزار 


آنها به این نتیجه رسیده اند افکار منفی و حسرت نداشته ها آنها را از هدفشان دور می کند و به همین دلیل انگیزه شان را هر روز حفظ می کنند.


قدرت انطباق با شرایط و وقایع 


موفق ها دریافته اند که موفقیت شکست نخوردن نیست بلکه آموختن از شکست و قویتر برخاستن است.به همین سبب قدرت انطباق بی نظیری در برابر اتفاقات دارند و در پی پاک کردن صورت مسئله نیستند.


دانش پذیران مستمر 


افراد موفق هیچگاه کرکره یادگیری را پایین نمی کشند و دائما در پی کسب دانش و مهارت هستند.آنها به خوبی درک کرده اند گسترش دایره واژگان و دانش می تواند آنها را در جهت موفقیت بیشتر یاری کند.

www.salesgeniuses.ir

راز موفقیت چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button