استراتژی های قیمت گذاری

انواع قیمت گذاری محصول یا خدمت

بطور کلی ۶ استراتژی قیمت گذاری وجود دارد که روش های فرعی زیر مجموعه آنها محسوب می شوند 

۱) قیمت گذاری مبتنی بر عملیات 

هدف این نوع قیمت گذاری ، تناسب عرضه و تقاضا بر پایه توان تولید است.

۲) قیمت گذاری مبتنی بر درآمد 

هدف از آن رسیدن به حداکثر سود یا جبران هزینه هاست.

۳) قیمت گذاری مبتنی بر مشتری 

مقصود این نوع قیمت گذاری ، به حداکثر رساندن تعداد مشتریان و ایجاد فرصت برای فروش بیشتر است.

۴) قیمت گذاری مبتنی بر ارزش

هدف از آن ایجاد ارتباط بین قیمت با ارزش محصول یا خدمت ذهن مشتری است.

۵) قیمت گذاری مبتنی بر رابطه 

که هدف از آن ایجاد یا حفظ ارتباط برند یا نماینده او با مشتری است.

۶) قیمت گذاری مبتنی بر جامعه 

هدف از این نوع قیمت گذاری ، ایجاد تمایل و یا دلسردی افراد جامعه بر اساس نگرش و رفتار خاص اجتماعی است.

لطفا ویدیو را به دقت ببینید و اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.اگر به مشاوره در این زمینه احتیاج دارید از پیش مشاوره رایگان ما استفاده کنید.

www.salesgeniuses.ir

استراتژی های قیمت گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top
Call Now Button